zadboom

 
درد اولیه ارتودنسی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ناراحتی پس از ارتودنسی  – یکی از رایج ترین سوالاتی که بیماران از <a href="https://www.drdarvishpour.com/">دکتر متخصص ارتودنسی کودکان</a> درباره</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">می پرسند این است که می خواهند بدانند</span><span dir="ltr">:</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">که آیا قرار دادن</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">براکت های ارتودنسی</span><span dir="ltr">  </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در دهان باعث درد و ناراحتی خواهند شد</span><span dir="ltr">  .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پاسخ ما این است که در واقع تفاوت زیادی بین ناراحتی و درد وجود دارد</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بسیاری از ناراحتی ها کوتاه مدت و گذرا هستند</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما به سرعت به وجود این بریس ها در  دهانتان عادت می کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">براکت ها در مدت زمان کوتاهی و به راحتی به دندان های شما متصل خواهند شد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما چند روز کامل لازم است تا  بتوانید با ناراحتی وجود این جسم خارجی در دهانتان کنار بیایید</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بریس ها در ابتدای درمان و در اکثر بیماران ممکن است کمی احساس درد و فشار را در دهان  به همراه داشته باشند</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این کاملا طبیعی است و به زودی از بین می رود</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بنابراین هیچ دلیلی برای اضطراب در مورد نصب این براکت ها در دهان وجود ندارد</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> و شما میتوانید برای اطمینان خاطر بیشتر عوارض ارتودنسی را از متخصص خود بپرسید و از <a href="https://www.drdarvishpour.com/658/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/">قیمت ارتودنسی</a> نیز آگاه شوید.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این موضوع را خدمت شما عرض کنم که <a href="https://www.drdarvishpour.com/400/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9/">ارتودنسی متحرک</a> و <a href="https://www.drdarvishpour.com/434/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a6%db%8c/">ارتودنسی نامرئی</a> دیگر نیاز به براکت و سیم های ارتودنسی ندارند.</span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">چند مرحله ساده که شما پس از پایان کار ارتودنسی و قبل از ترک مطب باید انجام دهید</span><span dir="ltr"> .</span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">انجام دادن این مراحل به شما کمک می کند تا حداقل درد و ناراحتی را در طول این دوره احساس کنید</span><span dir="ltr"> .</span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">چک کردن سیم قوس دار ارتودنسی پس از پایان کار</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">با استفاده از انگشت و یا زبان خود و با فشار دادن نوک انگشت و یا مالش زبان چک کنید که انتهای سیم در مناطقی که به پایان رسیده آیا به خوبی گرد شده یا نه ؟</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما ممکن است احساس کنید سر سیم ها آزاد است وبه خوبی نچسبیده اند</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید گونه ها و لثه هایتان را آزار می دهند ، اما این احساس  زود گذر است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید شما اشتباه می کنید شاید هم نه !  به زودی معلوم خواهد شد</span><span dir="ltr"> .</span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">گام بعدی</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اطمینان حاصل کنید که قبل از ترک مطب و تا ملاقات بعدی با متخصص ارتودنسی خود همه دستور العمل های لازم را گرفته اید</span><span dir="ltr"> .</span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">لوازم</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تکه های کوچکی از موم ارتودنسی  که ارتودنتیست شما برایتان تهیه کرده به همراه داشته باشید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این موم ها می توانند از تحریک بافت گونه و لثه جلوگیری کنند</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">موم / سیلیکون یک سطح صاف ایجاد می کند و باعث کاهش التهاب بر روی گونه های درونی و لب می شوند</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مطب یا کلینیک ارتودنسی نیاز های شما را در رابطه با موم اضافی برطرف خواهد کرد</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">همچنین در فاصله با ملاقات بعدی شما ممکن است برای تمیز کردن باند الاستیک و یا دیگر موارد مرتبط لوازمی احتیاج داشته باشید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بنابر این طبق دستور متخصص خود آنها را تهیه کنید</span><span dir="ltr"> .</span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">ویزیت بعدی خود رامشخص کنید</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">همیشه قبل از خروج از مطب قرار بعدی را مشخص کنید و برای ملاقات بعدی خود  برنامه ریزی کنید</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عقب انداختن قرار ملاقات ها علاوه بر پیچیده کردن فرآیند برنامه ریزی درمانی شما یکی از اصلی ترین عوامل طولانی تر شدن درمان ارتودنسی است</span><span dir="ltr"> .</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

تصمیمات والدین در ارتودنسی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تصمیمات والدین در ارتودنسی می تواند بسیار مهم باشد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ما در مورد</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مزایای ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بسیار شنیده و خوانده ایم اما نگرانی بچه ها و والدین در مورد درمان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی کودکان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کمتر به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در این میان ما با والدین تحصیل کرده ای مواجه می شویم که از طبقه اجتماعی قابل توجه ای برخوردار هستند و یا خودشان از قبل درمان ارتودنسی را انجام داده اند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این والدین درباره استخوان های پایه و ارتباط آنها با دندان ها مطالعاتی داشته اند و درمورد سلامت فکی- دندانی کودکان خود نگران هستند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آنها به اصلاح نامرتبی دندان های کودکشان فکر می کنند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اغلب والدین تحصیل کرده در مورد موقعیت استخوان های پایه و ارتباط مناسب آنها با سایر دندان ها مطالبی را در اینترنت جستجو کرده اند و همچنین میخواهند بدانند که <a href="https://www.drdarvishpour.com/question/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/">قیمت ارتودنسی</a> چقدر است.</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هدف از این مطالعه شناسایی نگرانی و نقش تصمیمات والدین در ارتودنسی و مقایسه آنها با توجه به جنس ، سن و میزان تقاضای درمان است این نکته را باید بگم که شاید <a href="https://www.drdarvishpour.com/400/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9/">ارتودنسی متحرک</a> و <a href="https://www.drdarvishpour.com/434/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a6%db%8c/">ارتودنسی نامرئی</a> روش و درمان مناسبی برای کودکان نباشد.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">والدینی که خواهان رفع مشکلات ارتودنسی فرزند شان در سنین کودکی هستندعبارتند از</span><span dir="ltr">:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">والدین تحصیل کرده</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">والدینی که خودشان در سن بزرگسالی درمان ارتودنسی را انجام داده اند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">والدینی که می دانند اصلاح نامرتبی دندان ها در کودکی بهتر انجام می گیرد</span><span dir="ltr"></span></li> </ul> <p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">درمان زود هنگام ارتودنسی برای کودکان</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نامرتبی دندان های کودکان می تواند یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی دهان و دندان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آنها در آینده باشد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">امروزه والدین تمایل دارند که درمان ارتودنسی را درسن پایین تر برای کودکانشان آغاز کنند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برخی از کودکان با مشکلات ویژه ، بهتر است درمان ارتودنسی را در سن </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> سالگی آغاز کنند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این در حالی است که </span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/"><span dir="rtl">متخصص ارتودنسی در تهران</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">توصیه می کند که همه کودکان در سن </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> سالگی باید از نظر ارتودنسی غربالگری بشوند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در این سن دندان های دائمی شروع به جوانه زدن و بیرون آمدن می کنند و در همین سن </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> یا </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> سالگی است که مشکلات ارتودنسی آشکار می شوند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">از آنجا که استخوان ها در کودکان هنوز رشد خود را تمام نکرده اند این زمان یک زمان ایده آل برای ارزیابی یک کودک از نظر تعیین درمان ارتودنسی است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مداخله درمان ارتودنسی در این سن به این معناست که فک هنوز در حال رشد است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در شرایط خاصی مانند شلوغی دندان ها در فکین ممکن است درمان راحت تر انجام شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">فواید درمان زود هنگام ارتودنسی در کودکان</span><span dir="ltr">:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;"></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">رشد فک در کودکی هنوز تمام نشده</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درمان با صرف وقت و هزینه کمتری انجام می شود</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کودک درمورد تصمیمات والدین در ارتودنسی مقاومت کمتری از خود نشان می دهد</span><span dir="ltr"></span></li> </ul>

مقابله با استرس در ارتودنسی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مقابله با استرس در ارتودنسی  در بین جوامع امروزی از اهمیت خاصی برخوردار است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">امروزه افراد زیادی وجود دارند که به درمان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نیاز دارند.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درمان این کار با استفاده از روش <a href="https://www.drdarvishpour.com/400/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9/">ارتودنسی متحرک</a> میتواند خیلی از استرس و اضطراب ها را کاهش دهد و شما باید برای انجام این نزد <a href="https://www.drdarvishpour.com/">بهترین متخصص ارتودنسی</a> بروید و <a href="https://www.drdarvishpour.com/question/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/">قیمت ارتودنسی</a> را نیز از همین روش جویا شوید.</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما به دلیل اضطراب و استرس تصمیمات خود را برای انجام این درمان نهفته نگه داشته و مدام آنرا به تاخیر می اندازند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شدت مال اکلوژن</span><span dir="ltr"> ( </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ناهنجاری های دندان) با توجه به آسیب هایی که ممکن است در هر شخصی ایجاد کرده باشد کاملا متفاوت و متغیر است</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">استرس در بچه ها خیلی کمتر است ما همیشه پیشنهاد میکنیم <a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/">ارتودنسی کودکان</a> انجام گیرد تا در آینده دچار استرس و اضطراب نشوند.</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عوامل استرس در کودکان قبل و بعد از ارتودنسی ممکن است موارد زیر باشد</span><span dir="ltr">:</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اضطراب اجتماعی</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ترس از رد شدن توسط همسالان</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درگیری با بچه های بزرگتر</span><span dir="ltr"></span></li> </ul><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حضور یک ناهنجاری فیزیکی به ویژه هنگامی که در صورت واقع شده باشد ، پیامد های روانی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این پیامدها در اغلب موارد می تواند یک منبع اصلی برای ایجاد استرس برای بیماران و خانواده های آنها بوجود بیاورد</span><span dir="ltr">.</span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">چرا اضطراب؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اضطراب یک پاسخ طبیعی به موقعیت های استرس زا است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگرچه اختلالات اضطراب را می توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما بهتر است که توجه داشته باشید که بسیاری از اختلالات اضطرابی دارای ویژگی های مشترکی هستند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این وجوه اشتراک و تشابه را می توان به طور کلی به خوبی با مدیریت رفتاری و دارویی کنترل کرد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اختلالات اضطرابی در یک طیف از خفیف تا شدید وجود دارند و از عادی به غیرعادی و غیر طبیعی کشیده می شوند</span></strong><strong><span dir="ltr">.</span></strong><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آخرین باری که به دندانپزشکی رفتید چه حالی داشتید؟</span></strong><strong><span dir="ltr"></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پاسخ این سوال را محققین از بیماران یک کلینیک جمع آوری کرده اند</span><span dir="ltr">.</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">من کاملا در طول درمان آرام بودم ( آرامش)</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">من عصبی بودم اما با این حال در طول درمان آرامش خود را حفظ کردم ( کمی اضطراب)</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">من عصبی بودم اما درمان برای من انجام شد ( اضطراب متوسط )</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">من خیلی وحشت زده بودم .( اضطراب بسیار شدید) ( الف ) درمان دشوار بود ( ب) درمان موفقیت آمیز نبود ( ج ) درمان اصلا انجام نشد</span><span dir="ltr">.</span></li> </ul><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">مدیریت دارویی</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آرامبخشی با دارو می تواند یک راه موثر برای مقابله با استرس در ارتودنسی باشد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ممکن است استفاده از داروها باعث شود که کار راحت تر انجام شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بیماران با درجه ترس و اضطراب خفیف تا متوسط را می توان با تجویز حداقل و متوسط آرامبخش ها تسکین داد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به وسیله این داروها می توان اضطراب و دلواپسی بیماران را از درمان تحت کنترل درآورد و آنها را به مقابله با استرس در ارتودنسی دعوت کرد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به راحتی می توان برای بدست آوردن یک آرامبخش ضعیف برای اضطراب های خفیف  با تجویز خوراکی از یک عامل آرام بخش مانند</span><span dir="ltr">:</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">( </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اغلب بنزودیازپین ها ) اکسید نیتروژن با اکسیژن و یا ترکیبی از هر دو به دست آورد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای بدست آوردن آرامبخش متوسط نیز می توان از طریق عوامل آرام بخش های متعدد اقدام کرد</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یا با تجویز یک آرامبخش دارویی به بیمار برای مقابله با استرس در ارتودنسی اقدامات لازم را به عمل آورد</span><span dir="ltr">.</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

تحلیل لثه و درمان ارتودنسی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تحلیل لثه دارای علل و عوامل مستقیم و غیر مستقیم است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درمان ارتودنسی قادر است که از عقب نشینی و رکود لثه جلوگیری به عمل بیاورد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نوع و شدت آسیب به بافت لثه بستگی فراوانی  به رویکرد پریودنتال( بیماری لثه) دارد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر چه ممکن است درمان ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان های آسیب دیده را در موقعیت هایی قرار دهد که به عنوان عوامل مستعد کننده عمل کنند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما هیچ شواهدی در مورد این واقعیت وجود ندارد که درمان ارتودنسی بتواند به تنهایی باعث تحلیل لثه شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">از آنجایی که </span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دکتر ارتودنسی در تهران  قبل از شروع درمان ارتونسی از سلامت کامل لثه های شما مطمئن می شود ، بنابراین در صورت وجود داشتن هر نوع بیماری لثه</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">، ابتدا درمان های اولیه صورت می گیرد سپس درمان ارتودنسی آغاز می شود</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> شما باید بدانید که دکتر از همان اول نمیتواند از روش های ارتودنسی متحرک و ارتودنسی نامرئی استفاده کند.ابتدا باید با ثابت جلو بروید و پس از آن با مشخص شدن <a href="https://www.drdarvishpour.com/question/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/">هزینه ارتودنسی</a> ادامه درمان خود را دنبال کنید.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">همچنین شما میتوانید با <a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/">ارتودنسی کودکان</a> پیش یک <a href="https://www.drdarvishpour.com/">دکتر ارتودنسی کودکان</a> در تهران خیال فرزندان خود را از آینده راحت کنید و از <a href="https://www.drdarvishpour.com/tag/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">عوارض ارتودنسی</a> هم با خبر شوید.</span><span dir="ltr"></span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">بیماری لثه می تواند بر روی لبخند شما تاثیر بگذارد</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هنگامی که بافت لثه در اطراف دندان های شما شروع به تحلیل می کند ، ریشه دندان ها نمایان می شود و حساسیت بیشتری پیدا می کند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لثه های عقب نشینی کرده و ریشه های بیرون زده می توانند تاثیر قابل توجه ای بر</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زیبایی لبخند</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما بگذارند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">رکود لثه نه تنها می تواند از وجود بیماری در لثه های شما خبر دهد بلکه نشان از سایر مشکلات عملکردی نیز دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">از آنجایی که تحلیل لثه به  تدریج رخ می دهد اکثر مردم حتی متوجه وقوع آن نمی شوند تا اینکه حساسیت دندان و بیرون زدن ریشه را تجربه کنند</span></strong><strong><span dir="ltr">.</span></strong><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر دندان های شما ظاهرا بلند تر از حد طبیعی باشند ، شاید به این دلیل است که لثه ها به عقب بر گشته اند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما می توانید یک حفره کوچک را در اطراف خط دندان احساس کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">تحلیل لثه یا عقب نشینی لثه کدام درست است؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر چه در بین متخصصین مرسوم است که اصطلاح تحلیل لثه با عقب نشینی لثه به طور مترادف استفاده شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما برخی از محققان ترجیح می دهند که از یکی از این اصطلاحات استفاده کنند نه از دیگری</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ما در این مقاله هر دو اصطلاح را مترادف می دانیم</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای چندین دهه اعتقاد براین بود که تحلیل لثه بخشی از فرآیندهای پیری انسان است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">امروزه حمایت از این بیانیه بسیار ضعیف است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ممکن است سالخوردگی احتمال ابتلا به عقب نشینی لثه را افزایش دهد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما این بدان معنا نیست که این موضوع از نظر پیری ذاتی و اجتناب ناپذیر باشد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به طور معمول سایش دندان در اثر پیری با فرسایش مداوم همراه است و اگر پوسیدگی که در صورت سایش ایجاد شده مداوا نشود ممکن است تحلیل لثه رخ دهد</span><strong><span dir="ltr">.</span></strong><span dir="ltr"></span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر چه برخی از محققان معتقدند تحلیل لثه و تغییرات دندان با افزایش سن</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">از پیامد های سالخوردگی است اما به راحتی می توان از وقوع آن جلوگیری کرد</span><span dir="ltr">.</span></p>

دیسپلازی دندانی و ارتودنسی دندان <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دیسپلازی دندانی  یک اختلال ژنتیکی است که بر دندان و پالپ تاثیر می گذارد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">گاهی اوقات دیسپلازی به نام دندان های بدون ریشه نامیده می شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زیرا از دست دادن دنتین ریشه سبب می شود که طول ریشه کوتاه شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در دیسپلازی دندانی اغلب دندان های قدامی بالا به این ضایعه مبتلا می شوند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این بیماری در جنس مونث شیوع بیشتری دارد</span><span dir="ltr"> .</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید یک <a href="https://www.drdarvishpour.com/">دکتر ارتودنسی خوب</a> </span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در طول مدت درمان خود با مواردی روبرو شده باشد که بیمار به علت درمان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مورد ارزیابی قرار می گیرد اما با نوعی دیسپلازی دندانی تشخیص داده می شود</span><span dir="ltr">.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> <span lang="AR-SA"><a href="https://www.drdarvishpour.com/question/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/">قیمت ارتودنسی</a> و <a href="https://www.drdarvishpour.com/tag/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">عوارض ارتودنسی</a> این کار را باید از متخصص خود بپرسید.</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/question/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%A8-%D9%88-%D9%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7/">ارتودنسی کودکان</a> خود را حتما نزد یک فرد متخصص انجام دهید زیرا این کار تضمین زیبایی فرزند شما در اینده است.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما در این روش اوایل نمیتوانید از ارتودنسی متحرک و یا ارتودنسی نامرئی استفاده کنید چون امکان پذیر نیست و نتیجه ای ندارد.</span><span dir="ltr"></span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">علائم بالینی دیسپلازی دندانی</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به وسیله رادیوگرافی پانورامیک و پری اپیکال</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">معلوم می شود که ریشه های معیوب و مناطق با رادیولاسیون های پری اپیکال در چندین دندان بوده است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای علائم بالینی اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد</span></strong><strong><span dir="ltr">:</span></strong><span dir="ltr"></span></p> <ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان های متحرک و درد مرتبط با آبسه های خودبخودی دندان و کیست ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دیر تر جوانه زدن دندان ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان های مبتلا به طور معمول رویش نمی کنند و یا بصورت نهفته و نیمه رویش یافته باقی می مانند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان ها نامنظم و تغییر رنگ یافته هستند و مینا و عاج نازک و نامنظم هستند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">رنگ این دندان ها قهواه ای متمایل به زرد است</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لثه های غیر طبیعی و با تورم و<strong> آبسه های دندانی</strong> هستند</span><span dir="ltr"></span></li> </ul> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این اختلال در اثر وقفه در تکامل دندان و اغلب در یک قوس از فک دیده شده است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در بعضی از موارد ممکن است دندان های دائمی فضای دندان های شیری نرمال را پر کنند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان های درگیر به شکل غیر طبیعی رویش کرده و سطح آنها بسیار زبر و خشن هستند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به دلیل اختلال ساختمانی دندان های مبتلا بسیار مستعد</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پوسیدگی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">می شوند و با کمترین ضربه دچار شکستگی می شوند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">وجود چرک در لثه هم از دیگر یافته های شایع دراین بیماری است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عفونت ها و آبسه های عود کننده نیز حتی در مواردی که پوسیدگی های وسیع وجود ندارد دیده می شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">دیسپلازی فیبری چیست؟</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دیسپلازی می تواند صدها نوع مختلف باشد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">از انواع دیسپلازی می توان به نوع فیبری آن اشاره کرد که یک نقص ژنتیکی است و علت آن هنوز معلوم نشده است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr">Dysplasia </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">فیبری یک اختلال در تشکیل استخوان است که ناشی از جهش ژنی است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما به طور معمول شایع ترین نوع دیسپلازی مربوط به رشد در کودکان است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دیسپلازی فیبرو می تواند سبب ایجاد درد ، شکستگی و یا حتی تغییر شکل استخوان ها شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تشخیص زود هنگام این بیماری می تواند یک گام کلیدی مهمی برای درمان باشد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دیسپلازی می تواند در هر ناحیه از بدن اتفاق بیفتد و باعث ایجاد اختلالاتی در آن ناحیه شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

عادت های مضر برای دندان <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عادتهای مضر برای دندان و اشتباهات روزمره ای که دندان های شما را خراب می کند کدامند؟</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آیا شما به تازگی به درمان ارتودنسی رو آورده اید؟</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آیا نمی دانید کدام خوراکی مورد علاقه خود را نباید مصرف کنید؟</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در این صورت بهتر است خوراکی هایی را که ممکن است باعث شل شدن یا شکستن براکت ها و</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سیم قوس دار ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما می شود را کنار بگذارید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در صورت به وجود آمدن این موارد شما به اورژانس ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نیاز پیدا می کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خوردن غذا های سفت مانند استیک های نیم پز و یا پیتزا هایی که دارای نان سفتی هستند می توانند باعث آسیب جدی به دستگاه</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما شوند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">گاز زدن میوه های سفت مانند سیب آبدار و گوجه سبز هم برای دستگاه ارتودنسی شما مضر است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خوردن آب نبات های سفت و تافی های چسبناک را نیز باید از رژیم غذایی خود حذف کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">البته </span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/"><span dir="rtl">متخصص ارتودنسی در تهران</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">  ابتدای درمان لیستی از غذا و مواد خوراکی که شما باید در حین ارتودنسی از خوردن آن اجتناب کنید در اختیار شما می گذارد و شما را از <a href="https://www.drdarvishpour.com/658/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">قیمت ارتودنسی</a> مطلع میسازد.</span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">عادتهای مضر برای دندان و خوراکی هایی که با دستگاه ارتودنسی شما دشمن هستند</span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نان های تست و یا برشته سنتی و یا نان لواشی که به صورت چند لایه درآورده اید برای دستگاه ارتودنسی شما ضرر دارد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">انواع ساندویچ ها و انواع برگرها را هم تا زمانی که دستگاه</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی ثابت</span><span dir="ltr">  </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یا دستگاه</span><a href="https://www.drdarvishpour.com/400/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9/" target="_blank"><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی متحرک</span></a><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> و یا حتی <a href="https://www.drdarvishpour.com/434/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C/">ارتودنسی نامرئی</a> در دهان شما است بهتر است از رژیم غذایی خود حذف کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شیرینی های سفت و یخ نیز از مواردی هستند که باید در حین درمان ارتودنسی از آنها اجتناب کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">برخی دیگر ازاین خوراکی ها عبارتند از</span><span dir="ltr">:</span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پاپ کورن</span></strong><strong><span dir="ltr"> :</span></strong><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خوردن این خوراکی در حین درمان ارتودنسی بسیار مضر است زیرا ذرت بو داده دارای غلافی است که در زیر دستگاه ارتودنسی شما گیر می کند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آجیل</span></strong><strong><span dir="ltr"> :</span></strong><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اغلب آجیل ها بسیار سفت هستند در صورت تمایل شما می توانید آنها را پودر کرده و مصرف کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سبزیجات خام</span></strong><strong><span dir="ltr"> :</span></strong><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سبزیجات خامی مانند کلم و هویج را یا به صورت قطعات کوچک استفاده کنید یا آنها را ابتدا بپزید سپس مصرف کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

مراقبت بعد از عمل بینی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جراحی بینی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یک عمل زیبایی در صورت است که معمولا برای بخشیدن زیبایی و تعادل به صورت فرد یا نوسازی بینی انجام می شود. در طول <a href="https://www.drtaherian.com/2462/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C/">جراحی بینی</a> (رینوپلاستی)، غضروف و استخوان های بینی اصلاح می شود. گاهی اوقات نیز برای بهبود نتیجه، از جراحی بینی همراه با گرافت</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">استفاده می شود. اگر به تازگی جراحی بینی انجام داده اید یا قصد انجام آن را دارید، باید مراقبت های بعد از جراحی بینی را جدی بگیرید. زیرا صرف نظر از نوع جراحی انجام شده، مراقبت های بعد از جراحی به اندازه ی خود جراحی بینی مهم است. چنانچه تا چند روز بعد از عمل به درستی از بینی خود مراقبت نکنید، با عوارض ناخواسته ای مواجه خواهید شد</span><span dir="ltr">.</span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">بعد از عمل زیبایی بینی انتظار چه چیزهایی را داشته باشیم؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">وقتی بعد از جراحی بینی به هوش می آیید، حس می کنید که بینی تان سنگین شده. این سنگینی به دلیل گچ روی آن و پانسمان داخل آن است. پانسمان داخلی (تامپون) خیلی زود برداشته می شود زیرا حس ناراحتی به بیمار می دهد و نفس کشیدن را سخت می کند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">روی برش های ایجاد شده بخیه وجود خواهد داشت. پانسمان روی بینی با گاز استریل برای جلوگیری از چکه کردن خون به صورت و لباس ها انجام می شود؛ زیرا بینی شما تا چند روز بعد از جراحی خونریزی خواهد داشت و امری طبیعی است. معمولا خونریزی بعد از یک الی دو روز متوقف می شود. چنانچه خونریزی بعد از چند روز متوقف نگرد، این یک نشانه ی غیرطبیعی است و باید آن را با <a href="https://www.drtaherian.com/">بهترین جراح بینی در تهران</a> و یا دکتر خود در میان بگذارید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یک یا دو روز بعد از جراحی با پزشک خود ملاقاتی خواهید داشت و طی این ویزیت، جراح بینی شما را تمیز کرده و تامپون را بیرون می کشد. احساس درد در صورت و سردرد، ، سرگیجه، کبودی و ورم دور چشم، پیشانی و لب ها از عوارض موقتی جراحی بینی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بوده و کاملا طبیعی هستند. کبودی صورت بعد از چند روز از بین می رود و بخیه ها و گچ بینی یک هفته بعد از جراحی توسط جراح برداشته می شوند. برخی افراد بعد از برداشتن گچ بینی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">فعالیت های روزانه ی خود را از سر می گیرند و برخی دیگر بنا بر صلاح دید پزشک، باید دو هفته صبر کنند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> حال اگر شما <a href="https://www.drtaherian.com/4/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C/">عمل بینی گوشتی</a> و یا <a href="https://www.drtaherian.com/5030/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/">عمل بینی استخوانی</a> انجام داده باشید شاید روند درمانتان تغییر کند.</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ورم بینی آهسته آهسته فروکش می کند و آنچه که اوایل در آینه می بینید، بینی واقعی و نهایی شما نیست. بیشتر پزشکان معتقدند که ورم بینی بعد از یک سال به طور کامل می خوابد. اما پس از آن هم شاهد تغییرات جزئی فرم بینی خود خواهید بود. پس صبور باشید و درمورد نتیجه ی عمل بینی خود عجولانه قضاوت نکنید</span><span dir="ltr">.</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

دندان های پیچ خورده و درمان ارتودنسی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان پیچ خورده یا چرخیده می توانند اثر بسیار واضحی بر روی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زیبایی لبخند</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما داشته باشند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان پیچ خورده حتی اگر فقط یک تک دندان باشد که در خارج از موقعیت خود پیچیده شده باشد می تواند سایر دندان ها را ناهموار کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این دندان ها علاوه بر کاهش زیبایی ظاهری  می توانند تاثیر زیادی بر عملکرد دهان نیز داشته باشند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر چه در اغلب موارد دندان پیچ خورده تهدیدی فوری برای سلامتی دهان ایجاد نمی کند اما می تواند رعایت بهداشت دهان و دندان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">را دشوارتر کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">برای داشتن یک لبخند زیبا ، دندان پیچ خورده خود  را اصلاح کنید</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درمان ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای اصلاح دندان پیچ خورده از بریس کمک می گیرد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این وسیله تشکیل شده است از مجموعه ای از براکت ها و سیم های قوس دار</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/">بهترین<span lang="EN-US" dir="ltr" style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span>متخصص ارتودنسی</a> </span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">با استفاده از بریس می تواند نیرو هایی به دندان های شما اعمال کند که به تدریج آنها را به موقعیت بهتر هدایت کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">با بهتر شدن عملکرد دندان ها و جا گیری آنها در محل مناسب ظاهر لبخند شما نیز تقویت می شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">با کمک گرفتن از درمان ارتودنسی هر گونه مسائل مربوط به بایت حل شده و مراقبت از دهان و دندان بسیار آسانتر می شود</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/658/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">قیمت ارتودنسی</a> را باید بعد معاینه از دکتر خود بپرسید . شما ابتدا باید ارتودنسی ثابت را تجربه کنید تا پس از مرتب شدن بتوانید از <a href="https://www.drdarvishpour.com/434/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C/">ارتودنسی نامرئی</a> استفاده کنید. شما برای کودکان خود ارتودنسی کودکان را انجام دهید تا در سنین بالاتر با چهره ای زیبا وارد جامعه شوند. این کار <a href="https://www.drdarvishpour.com/885/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F/">عوارض ارتودنسی</a> را در بر ندارد تا قتی بیمار با دکتر خود همکاری داشته باشد.</span><span dir="ltr"></span></p> <h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">علل مختلف دندان های چرخیده</span><span dir="ltr"></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">از آنجایی که دندان های پیچیده اغلب با ژنتیک و سابقه خانوادگی ارتباط مستقیم دارند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما دلایل دیگری نیزبرای بوجود آمدن این ناهماهنگی ها وجود دارد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در واقع دلایل مختلفی وجود دارد  که می توان گفت که چرا یک دندان ممکن است پیچ بخورد و یا بچرخد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آنها به شرح زیر هستند</span><span dir="ltr">:</span></p> <ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ژنتیک و تاریخچه خانوادگی</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مکیدن انگشت شست در کودکی</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">استفاده مداوم کودک از یک بطری</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ازدست رفتن پیش از موعد دندان شیری</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آسیب های وارد ه بر دهان و دندان</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان قروچه و سایش شبانه ی دندان</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ترمیم های نا قص دندان</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اثرات پیشرفته بیماری صمغ</span><span dir="ltr"></span></li> </ul> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

تاثیر ارتودنسی در روحیه کودکان <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">امروزه دلایل زیادی برای انجام <a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/">ارتودنسی کودکان</a> وجود دارد که همه آن ها با نکات مثبت و قابل درکی ثابت شده اند و میتوان از آنها یاد کرد.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی در سنین پایین باعث میشود علاوه بر اینکه کودک زیبایی دندان های خود را زود تر بدست بیاورد راحتی و زیبایی را هم در اختیار داشته باشد.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هنگامی که ما در سنین کودکی ارتودنسی را برای فرزندان خود انجام میدهیم خیالمان راحت است که فرزندمان در سنین بالا تر دیگر با نگرانی و کاهش اعتماد به نفس مواجه نمیشود و دندان های زیبای خود را دارد.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خیلی از پدر و مادر ها از خود میپرسند که <a href="https://www.drdarvishpour.com/658/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">هزینه ارتودنسی</a> چقدر است ، باید بگویم این کار مستلزم این است که شما فرزند شما پیش دکتر ابتدا معاینه شود و سپس <a href="https://www.drdarvishpour.com/">دکتر ارتودنسی در تهران</a> تصمیم میگرید و هزینه را به شما اعلام میکند.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یکی از روش های ارتودنسی که برای کودکان پیشنهاد نمیشود <a href="https://www.drdarvishpour.com/400/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9/">ارتودنسی متحرک</a> است زیرا این روش نیازمند همکاری بیمار با دکتر است و به دلیل اینکه کودکان از فعالیت های زیادی در سنین پایین برخوردار هستند شاید نتیجه خوبی ندهد و دچار عوارض ارتودنسی شود.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی در کودکان علاوه بر افزایش اعتماد به نفس با توجه به ایجاد زیبایی، دارای مزایای بسیاری است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در اوایل درمان سلامت کوتاه مدت و بلند مدت نمودار می شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سپس کودک شما قادر خواهد بود که با استفاده از بریس  برخی عادات نامناسب خود را کناربگذارد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عاداتی مانند</span><span dir="ltr">:</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مکیدن انگشت شست</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جلوگیری از سایش بیشتر یا آسیب به دندان ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حرکت دندان ها و فک ها به موقعیت مطلوب و از پیش تعیین شده</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کمتر شدن احتمال جراحی در آینده به وسیله مداخلات اولیه در الگوهای ناسازگاری و ناهماهنگی رشد</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">افزایش تاثیر نتایج نهایی درمان و ثبات آنها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بهبود سهولت در تنفس</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برطرف شدن موانع گفتار</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آسانتر شدن رعایت بهداشت دهان و دندان</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کمتر شدن شرایط ایجاد پوسیدگی ، بیماری های لثه</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">و بیماری های قلبی</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جلوگیری از سایش در دندان ها از طریق تصحیح</span><span dir="ltr"> Crossbites overbites  subbites</span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جویدن مناسب غذا و جذب مواد مغذی و به دنبال آن کاهش مشکلات گوارشی</span><span dir="ltr"></span></li> </ul><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

تفاوت عمل بینی با سایر عمل های بینی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">معمولا زمانی که یک فرد اعلام می کند بینی اش را عمل کرده، همه ی تصورات به سمت عمل زیبایی بینی می رود. اما این تصور همیشه درست نیست و دلیل آن را در این پست عنوان می کنیم. منظور از <a href="https://www.drtaherian.com/2462/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C/">عمل بینی</a> ممکن است عمل زیبایی بینی و یا جراحی عملکردی بینی باشد. تفاوت میان عمل بینی و <a href="https://www.drtaherian.com/253/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/">رینوپلاستی</a> (جراحی زیبایی بینی) را در اینجا بررسی می کنیم</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> شما میتوانید این عمل را پیش <a href="https://www.drtaherian.com/">بهترین دکتر جراح بینی در تهران</a> انجام دهید تا نتیجه خوبی از این عمل بگیرید.</span><span dir="ltr"></span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">رینوپلاستی چیست؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">رینوپلاستی همان عمل زیبایی بینی است که طی آن، اندازه، شکل و تقارن تمامی قسمت های بینی اعم از پره ها، نوک و پل تغییر پیدا کرده و بینی ظاهر متعادل تری به خود می گیرد. رینوپلاستی را می توان به دو روش باز یا بسته انجام داد که انتخاب هر روش بر عهده ی پزشک و بر اساس شرایط بینی بیمار صورت می پذیرد. در ابتدای عمل زیبایی بینی به روش باز یک شکاف بر روی فضای بین دو سوراخ ایجاد می شود. این شکاف در بسیار کوچک است و بعد از گذشت دوران نقاهت به یک خط بسیار کم رنگ تبدیل می شود که اصلا جلب توجه نمی کند. عمل زیبایی بینی به روش بسته به هیچ شکاف خارجی منجر نمی شود اما نمی توان آن را بر روی تمامی بیماران انجام داد. از آنجایی که نقص ظاهری بینی در هر بیمار متفاوت است، روش عمل بینی نیز به طور منحصر به فرد و با توجه به آناتومی بینی توسط جراح بینی انتخاب می شود. در عمل زیبایی بینی برخی بیماران، ممکن است از گرافت غضروف کمک گرفته شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر هر یک از مشکلات زیر در بینی تان شما را اذیت می کند، رینوپلاستی یا عمل زیبایی بینی می تواند حلال مشکل شما بوده و نگرانی هایتان را برطرف کند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> اگر بینی شما استخوانی یا گوشتس است میتوانید یکی از <a href="https://www.drtaherian.com/5030/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/">عمل بینی استخوانی</a> یا گوشتی را نیز انجام دهید.</span><span dir="ltr"></span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">فرورفتگی یا قوز بینی</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">رادیکس</span><span dir="ltr"> (radix) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">قسمت استخوانی بالای بینی است. رادیکس و غضروف زیر آن ممکن است بزرگ باشند که باعث پدید آمدن قوز بینی می شود. اگر رادیکس فرورفته باشد، فرورفتگی پل بینی را ایجاد می کند. با عمل قوز بینی می توان قسمت های اضافی را از بین برد. ممکن است جراح با اضافه کردن تکه ای از غضروف سایر قسمت های بینی بیمار، قسمت فرورفته بینی را پر و پل بینی را صاف کند</span><span dir="ltr">.</span></p>

ارتباط ارتودنسی با ارتوپدی دندانی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتوپدی دندانی از طریق استفاده از وسایل ارتوپدی برای فک و چهره به کمک درمان ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آمده است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما قبلا می دانستید که دکترارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به چه معنا است اما درباره تخصص در ارتوپدی دندانی چطور؟</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تخصص در ارتوپدی دندانی  – فاسیال ، تمایز ویژه ای است که ارتودنتیست ها بدست می آورند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یک <a href="https://www.drdarvishpour.com/">دکتر ارتودنسی<span dir="ltr" style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span><span lang="FA">خوب</span></a> پس از اتمام <strong>دندانپزشکی عمومی</strong> و گذراندن دوره دو تا سه ساله ارتودنسی توانسته است دانش خوبی در ارتوپدی دندانی بدست بیاورد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتوپدی دندانی و فاسیال ، روند طبیعی ایجاد رشد و ساختار استخوان بیمار و تعمیر هر گونه عدم تعادل چهره و فک را به عهده دارد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این فرآیند اغلب شامل درمان دو مرحله ای می شود و معمولا زمانی شروع می شود که بیمار حدود </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> یا </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> سال سن داشته باشد</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">کمبود استخوان در فک</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر جمعیت دندانی شما زیاد باشد ممکن است ساختار استخوانی فک تان نا کافی  باشد</span><span dir="ltr">.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> <span lang="FA"> شما میتوانید با انجام <a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/">ارتودنسی کودکان</a> برای فرزند دلبندتان زیبایی دندان ها را برای او به ارمغان بیاورید اما قبل از انجام کار از <a href="https://www.drdarvishpour.com/885/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F/">عوارض ارتودنسی</a> با خبر شوید.</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">از آنجایی که درمان ارتودنسی متمرکز بر ترمیم دندان است و برای اینکه نتیجه نهایی عالی باشد ، تلاش می کند تا  با بهره گیری از ارتوپدی دندانی مشکلات و اختلالات دهان و دندان را بر طرف کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اکثر متخصصان ارتودنسی نیز در ارتوپدی دندانپزشکی تخصص دارند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آنها با استفاده از پیشرفت های اخیری که در ارتوپدی دندانی به وجود آمده است توانسته اند نتایج درخشانی را در این رشته بدست بیاورند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> معمولا <a href="https://www.drdarvishpour.com/658/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">قیمت ارتودنسی</a> اول درمان مشخص میشود و میتوانید آن را بصورت اقساطی هم پرداخت کنید.</span><span dir="ltr"></span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">علت شلوغی دندان ها در فک چیست؟</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر دندان های شما در مقایسه با اندازه فک بیش از حد بزرگ باشند قادر نخواهند بود که در فضای موجود قرار بگیرند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این وضعیت مانند رنگ چشم یا رنگ پوست به طور کلی ارثی است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یکی دیگر از دلایل مهم می تواند زودتر یا دیر تر از دست رفتن دندان های اولیه باشد که می تواند منجر به جوانه زدن نامناسب دندان های دائمی شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درصورتی که  دندان کودک شما پیش از موعد از دست رفته باشد و دندان های دیگر تمایل به حرکت در اطراف فضای خالی پیدا کنند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در چنین مواردی <strong>فضا نگهدار</strong></span><strong><span dir="ltr"> </span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یک راه حل مناسب برای نگه داشتن دندان های مجاور هستند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p>

کوچکی فک پایین من به چه علت است؟ <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کوچکی فک پایین یک فرآیند منحصر به فرد است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زمانی بود که اغلب مردم در مورد چگونگی رشد چهره چیز زیادی نمی دانستند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زمانی بود که اغلب مردم  از اهمیت راه هوایی اطلاعات چندانی نداشتند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زمانی بود که اغلب مردم از چگونگی جذابیت چهر ه ها آگاهی چندانی نداشتند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آنها زمانی که به دلیل کوچکی فک پایین به درمان ارتودنسی دندان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مراجعه می کردند نمی دانستند که چگونه باید درمان شوند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/">بهترین دکتر ارتودنسی در تهران</a> </span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای درمان آنها دندان های کج و روی هم افتاده را از دهانشان خارج می کرد</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> شما میتوانید روش <a href="https://www.drdarvishpour.com/434/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C/">ارتودنسی نامرئی</a> و یا <a href="https://www.drdarvishpour.com/400/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9/">ارتودنسی متحرک</a> را استفاده کنید و برای <a href="https://www.drdarvishpour.com/658/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">تعرفه ارتودنسی</a> از دکتر خود سوال بپرسید تا بهترین روش و مناسب ترین کار را بتواند برای شما انجام دهد.</span><span dir="ltr"></span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">تحولات جدید در درمان ارتودنسی</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">امروزه تحولات جدیدی که در مورد نحوه درمان ارتودنسی دندان بوجود آمده است باعث شده که دیدگاه های جدیدی در مردم بوجود بیاید</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگرچه این تحولات به آرامی در این درمان راه پیدا کرده است اما مطمئنا این ایده ها در تصمیم گیری افراد برای ارتودنسی تاثیر داشته است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این انتظارات جدید در مورد مرتب کردن دندان ها کمتر به نظر می رسد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این در حالی است که امروزه اغلب مردم به سمت دستکاری چهره خود رو آورده اند</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">انتظارات مردم از درمان ارتودنسی</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در چند سال گذشته اغلب مردم تنها به درست کردن دندان هایشان اکتفا می کردند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما انتظارات اجتماعی در حال افزایش است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">امروزه انتظارات مردم از یک متخصص ارتودنسی خیلی بیشتر از چگونگی درست کردن دندان های جلو است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آنها می خواهند فک ها و دندان هایشان با سایر اجزای صورتشان تناسب داشته باشد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هدف همه افرادی که به درمان ارتودنسی رو می آورند</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لبخند زیبا</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درتناسب با سایر اجزای صورتشان است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما حفظ تناسب چهره افراد تنها با موارد زیر امکان پذیر است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این موارد عبارتند از</span><span dir="ltr">:</span></p> <ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان های منظم و ردیف</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تقارن و تناسب چهره</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارزیابی سلامت مفصل فک</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نداشتن دندان قروچه شبانه</span><span dir="ltr"></span></li> </ul> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">کوچکی فک پایین یا</span><span dir="ltr"> IMDO  </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">چیست؟</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کوچکی فک پایین را می توان با جراحی برطرف کرد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جراحی</span><span dir="ltr"> IMDO </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به طور خاص برای درمان نوجوانان با فک کوچک طراحی شده است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این جراحی فلسفه های گسترده تر را برای درمان ایده آل کوچکی فک پایین توصیف می کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در این افراد به نظر می رسد که قوس بالایی دندان ها برای قوس پایینی آنها بیش از حد بزرگ است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

مسیر حرکت دندان های ارتودنسی شده <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۱۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حرکت دندان ها در ارتودنسی چگونه است ؟</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آیا این موضوع برای شما سوال برانگیز است؟</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آیا می دانستید که دندان های شما  به طور دائم در حال حرکت هستند؟</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">روند تولید حرکت در دندان ها  در بدن یک روند کاملا شگفت انگیز و پیچیده است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هنگامی که نیروهایی از طریق ارتودنسی به دندان ها اعمال می شود بسیاری از بافت ها ی مختلف سلول ، در استخوان و بافتهای اطراف ریشه به صورت القایی عمل می کنند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سپس باعث حرکت دندان ها در ارتودنسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">می شوند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سلول هایی به نام استئوبلاست و استئوکلاست در بدن وجود دارند که کار آنها حذف کردن و اضافه کردن استخوان است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تولید فشاری که </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/">دکتر<span lang="AR-SA"> ارتودنسی در تهران</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> از طریق کشیدن ریشه دندان به وسیله بریس بوجود می آورد می تواند باعث بازسازی استخوان و جنبش دندان شود</span><span dir="ltr">.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> <span lang="AR-SA"><a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/">ارتودنسی کودکان</a> میتواند به شما کمک کند سریع تر فرزندتان دندان هایش مرتب شود اما شما باید <a href="https://www.drdarvishpour.com/658/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">تعرفه ارتودنسی</a> را از متخصص ارتودنسی خود بپرسید و بدانید که آیا میشود از طریق <a href="https://www.drdarvishpour.com/434/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C/">ارتودنسی نامرئی</a> این کا را انجام داد یا خیر.</span></span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در ناحیه ای که به دندان فشار وارد می آید ( در مسیر حرکت و جلوی دندان ) حرکت دندان ها با حل شدن استخوان صورت می گیرد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سپس در ناحیه دیگر و در محل کشش ( پشت دندان ) استخوان جدید تولید می شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">سرعت بیش از حد حرکت دندان ها در ارتودنسی مشکل آفرین است</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر سرعت حرکت دندان شما بیش از حد باشد ممکن است دندان در معرض خطر از دست دادن قرار بگیرد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هنگامی که دندان ها در مسیر حرکت قرار می گیرند به زمانی نزدیک به </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۷۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> ساعت نیاز دارند تا استخوان در آغاز راه  حرکت خود شکسته شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سپس </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۹۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> روز طول می کشد تا دندان بتواند موقعیت جدید اطراف  خود را بازسازی کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مرحله بعدی ثبات موقعیت جدید دندان ها است که برای ایجاد آن به حدود </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> ماه زمان احتیاج داریم</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بنابراین می توان گفت حرکت دندان ها در ارتودنسی نباید با سرعت غیر متعارف و حساب نشده صورت بگیرد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پوشانندگی ریشه  دندان و استخوان فک  از همین بافت نرم لیگامان پریودنتال در اطراف دندان است که توانسته است اطراف دندان را مهر و موم کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

اصلاح فک و دندان ها <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مشکلات فک نیازمند درمان های گوناگونی است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هنگامی که دندان های فک بالا و فک پایین به راحتی با هم جفت نمی شوند</span><span dir="ltr"> .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنتیست ها قادرند برای برطرف کردن این عارضه طیف وسیعی از گزینه های درمانی را ارائه دهند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به طور معمول یک</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/"><span dir="rtl">متخصص ارتودنسی در تهران</span></a></span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای اصلاح مشکلات فک به یک سال زمان نیاز دارد</span><span dir="ltr">.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> شما <a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/">ارتودنسی کودکان</a> و اصلاح را هرچه زودتر انجام دهید نتیجه بهتری خواهید گرفت. درمان اصلاح فک به روش <a href="https://www.drdarvishpour.com/434/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C/">ارتودنسی نامرئی</a> امکان پذیر نیست و <a href="https://www.drdarvishpour.com/658/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C/">هزینه ارتودنسی</a> زیادی را نیز این روش نسبت به سایر به همراه دارد</span><span dir="ltr"></span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">درد فک</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درد فک و صورت یک مشکل رایج است که ملیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هنگامی که شما برای تشخیص و درمان اقدام می کنید ، معلوم می شود که بسیاری از مشکلات فک ناشی از عدم رعایت بهداشت دهان و دندان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">همانطور که بسیاری از علل بالقوه در مورد درد فک وجود دارد ، بنابراین تشخیص صحیح بسیار حیاتی است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پزشکان نیاز به شناسایی علت دقیق دارند تا بهترین دوره درمان و تسکین درد را فراهم کنند</span><span dir="ltr">.</span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">علت درد فک</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">علل مختلفی برای درد فک وجود دارد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این موارد می تواند گزینه های زیر باشد</span><span dir="ltr">:</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آسیب جسمی یا تروما</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مشکلات عصبی</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مشکلات رگهای خونی</span><span dir="ltr"></span></li> </ul><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بیشترین علت گزارش شده از درد فک اختلالات مفصل است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این وضعیت در </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۱۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> درصد از افراد وجود دارد و بیماران دچار</span><span dir="ltr">  (TMJ)  </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یا  اختلال مفصل گیجگاهی فکی را تحت تاثیر قرار می دهد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بسته به شدت مشکلات معمولا به طور تقریبی </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> درصد افراد مبتلا در صدد درمان پزشکی هستند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اغلب زنان در سن بلوغ  تحت تاثیر قرار می گیرند</span><span dir="ltr">.</span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">علل شناخته شده ی درد فک و صورت کدامند؟</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برخی علل شناخته شده ممکن است در دوره های استرس عاطفی و یا خم کردن و باز کردن بیش از حد دهان در اثر</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندانقروچه</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شبانه اتفاق بیفتد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">علل شناخته شده درد فک و یا درد دهان و صورت عبارتند از</span><span dir="ltr">:</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

درمان لبخند لثه ای <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لبخند لثه ای زمانی است که شما لبخند می زنید و بافت لثه شما نمایان می شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اغلب بیماران از داشتن این نوع لبخند ناراحت هستند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آنها می گویند این باعث می شود که احساس خوبی نداشته باشند یا لبخند شان کمتر جذاب باشد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ما خبر خوبی برای این افراد داریم</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لبخند لثه ای در بیشتر موارد قابل درمان است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یک</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/"><span dir="rtl">دکتر ارتودنسی</span></a></span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در ابتدا منبع اینکه چه چیزی سبب نمایش لبخند لثه ای شده است را پیدا می کند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پس از اینکه منبع این عارضه کشف شد درمان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی دندان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آغاز می شود</span><span dir="ltr">.</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما میتونید با در نظر گرفتن <a href="https://www.drdarvishpour.com/3925/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%9F/">عوارض ارتودنسی</a> و هزینه ارتودنسی این کار را به راحتی و بدون دردسر انجام دهید</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر شما در سنین پایین و خردسالی <a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/">ارتودنسی کودکان</a> خود را انجام دهید در آینده فرزندتان دچار </span><span dir="ltr"></span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">لبخند زشت چیست؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید شما تعجب کنید اگر بشنوید که هیچ تعریفی برای زشتی یا زیبایی چیزی وجود ندارد ، این عمدتا مربوط به ادراک شما است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در حقیقت مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است نظر عموم جامعه را در این باره مشخص می کند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این گزارشات نشان می دهد که مردم چه چیزی را نشانگر لبخند لثه ای می دانند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در اغلب موارد افراد لبخندی را که یک یا دو میلیمتر از لثه را نشان می دهد زیبا می دانند و بیشتر از آن را لبخند لثه ای می خوانند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نظرات مردم در این باره گاهی شگفت آور است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زیرا در نظر مردم لبخندی را که لثه ها را تا حدود </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> میلیمتر یا بیشتر نشان دهد ، لبخند زشتی است</span><span dir="ltr">!!!</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">لبخند لثه ای در مردان بیشتر است یا زنان؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جالب است که بدانید این وضعیت در زنان بیشتر از مردان است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بعضی از کارشناسان می گویند ، حدود </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۱۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> درصد از زنان و </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> درصد از مردان دارای لبخند لثه ای هستند</span><span dir="ltr">.</span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">چه چیزی باعث ایجاد لبخند لثه ای می شود؟</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تعداد زیادی از دلایل وجود دارد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما رایج ترین آنها عبارتند از</span><span dir="ltr">:</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان های کوتاه</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">باریک بودن لب بالا</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لثه های بزرگ که به عنوان لثه هیپرتروفیک شناخته می شوند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">رشد بیش از حد فک بالا</span><span dir="ltr"></span></li> </ul><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید شما تصور کنید که همه چیز را درمورد نسبت و موقعیت و زمانی که لبخند نازیبا به وجود می آید را می توان درست کرد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید علت مربوط به موارد زیر باشد</span><span dir="ltr">:</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">فک ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لب ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لثه ها</span><span dir="ltr"></span></li> </ul><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر چه مولفه های بالا موارد کلیدی هستند ، اما در اکثر موارد وضعیت لبخند لثه ای ژنتیکی است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بنابراین هیچ کاری نمی توان برای پیشگیری از آن انجام داد</span><span dir="ltr">.</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p>

درمان لبخند لثه ای <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لبخند لثه ای زمانی است که شما لبخند می زنید و بافت لثه شما نمایان می شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اغلب بیماران از داشتن این نوع لبخند ناراحت هستند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آنها می گویند این باعث می شود که احساس خوبی نداشته باشند یا لبخند شان کمتر جذاب باشد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ما خبر خوبی برای این افراد داریم</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لبخند لثه ای در بیشتر موارد قابل درمان است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یک</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.drdarvishpour.com/"><span dir="rtl">دکتر ارتودنسی</span></a></span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در ابتدا منبع اینکه چه چیزی سبب نمایش لبخند لثه ای شده است را پیدا می کند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پس از اینکه منبع این عارضه کشف شد درمان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی دندان</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آغاز می شود</span><span dir="ltr">.</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شما میتونید با در نظر گرفتن <a href="https://www.drdarvishpour.com/3925/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%9F/">عوارض ارتودنسی</a> و هزینه ارتودنسی این کار را به راحتی و بدون دردسر انجام دهید</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر شما در سنین پایین و خردسالی <a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/">ارتودنسی کودکان</a> خود را انجام دهید در آینده فرزندتان دچار </span><span dir="ltr"></span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">لبخند زشت چیست؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید شما تعجب کنید اگر بشنوید که هیچ تعریفی برای زشتی یا زیبایی چیزی وجود ندارد ، این عمدتا مربوط به ادراک شما است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در حقیقت مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است نظر عموم جامعه را در این باره مشخص می کند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این گزارشات نشان می دهد که مردم چه چیزی را نشانگر لبخند لثه ای می دانند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در اغلب موارد افراد لبخندی را که یک یا دو میلیمتر از لثه را نشان می دهد زیبا می دانند و بیشتر از آن را لبخند لثه ای می خوانند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نظرات مردم در این باره گاهی شگفت آور است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زیرا در نظر مردم لبخندی را که لثه ها را تا حدود </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> میلیمتر یا بیشتر نشان دهد ، لبخند زشتی است</span><span dir="ltr">!!!</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">لبخند لثه ای در مردان بیشتر است یا زنان؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جالب است که بدانید این وضعیت در زنان بیشتر از مردان است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بعضی از کارشناسان می گویند ، حدود </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۱۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> درصد از زنان و </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> درصد از مردان دارای لبخند لثه ای هستند</span><span dir="ltr">.</span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">چه چیزی باعث ایجاد لبخند لثه ای می شود؟</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تعداد زیادی از دلایل وجود دارد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اما رایج ترین آنها عبارتند از</span><span dir="ltr">:</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان های کوتاه</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">باریک بودن لب بالا</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لثه های بزرگ که به عنوان لثه هیپرتروفیک شناخته می شوند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">رشد بیش از حد فک بالا</span><span dir="ltr"></span></li> </ul><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید شما تصور کنید که همه چیز را درمورد نسبت و موقعیت و زمانی که لبخند نازیبا به وجود می آید را می توان درست کرد</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شاید علت مربوط به موارد زیر باشد</span><span dir="ltr">:</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دندان ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">فک ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لب ها</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لثه ها</span><span dir="ltr"></span></li> </ul><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اگر چه مولفه های بالا موارد کلیدی هستند ، اما در اکثر موارد وضعیت لبخند لثه ای ژنتیکی است</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بنابراین هیچ کاری نمی توان برای پیشگیری از آن انجام داد</span><span dir="ltr">.</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p>

کاشت دندان و ارتودنسی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کاشت دندان یا</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ایمپلنت دندانی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">امروزه توانسته است محبوبیت زیادی را در میان مردم کسب کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ممکن است شما در اثر تصادف یا خرابی برخی از دندان های خود را از دست  داده باشید</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">یا فاصله بین دندان های شما ، مادر زادی بیش از یک سانتیمتر باشد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در این صورت به وسیله ایمپلنت دندانی و ارتودنسی می توانید اغلب معایب دندان هایتان را برطرف کنید</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">آیا شما دندان از دست رفته دارید و همزمان قصد انجام ارتودنسی دارید؟</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در این صورت یک </span><a href="https://www.drdarvishpour.com/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">متخصص ارتودنسی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کودکان</span></a><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خوب پس از بررسی دقیق دندان های شما ابتدا درمان ارتودنسی دندان های شما را انجام می دهد تا همه دندان ها در سر جای اصلی خود و مرتب  قرار بگیرند شما میتوانید این کار را با </span><a href="https://www.drdarvishpour.com/400/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی متحرک</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> و یا </span><a href="https://www.drdarvishpour.com/434/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی نامرئی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> شروع کنید.</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پس از ارتودنسی  وقتی که جای دندان از دست رفته دقیقا مشخص شد دندانپزشک شما می تواند اقدام به انجام ایمپلنت یا کاشت دندان کند</span><span dir="ltr"> .</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این کار میتواند در سنین کودکی و با روش </span><a href="https://www.drdarvishpour.com/6410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتودنسی کودکان</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> انجام شود تا نتیجه بهتری بگیرید و دچار هزینه های بیشتر نشوید.</span><span dir="ltr"></span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">کاشت دندان یا ایمپلنت دندانی یعنی چه؟</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بازسازی و احیا کردن سلامت دندان ها را به نوعی ایمپلنت دندانی می گویند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ایمپلنت نوعی پیوند اعضا است که جایگزین یکی از اعضا از دست رفته بدن می شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این جسم خارجی ارتباط موفقیت آمیزی با بافت های بدن برقرار خواهد کرد</span><span dir="ltr"> .</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کاشت دندان تشکیل شده از جایگذاری  یک پیچ ازجنس فلز تیتانیوم  به جای ریشه دندانی که از دست رفته است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سازگاری پایه فلز تیتانیوم با سلولهای بدن همه افراد یکسان است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این پایه فلزی در فک فرو می رود ولی نه بطور کامل ، بلکه  قسمتی از آن از فک بیرون می ماند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">روی پایه از فک بیرون زده روکش دندان همرنگ با دندان های کناری کار گذاشته می شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">مدت زمان لازم برای انجام کاشت دندان چقدر است؟</span><span dir="ltr"></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پس از کاشت پایه فلزی  در فک بطور معمول مدت سه الی چهار ماه زمان لازم است تا فک تحریک شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سپس استخوان سازی خود را در اطراف جداره پایه تیتانیوم به اتمام برساند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جداره پایه فلزی کاشته شده در فک حالا بطور کامل توسط استخوان سازی احاطه شده و در فک به اندازه یک ریشه طبیعی محکم و ثابت شده  است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

تاثیر هوشمند سازی بر قیمت خانه <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مشاورین املاک می دانند که خریداران به فاکتورهایی غیر از قیمت نیز اهمیت می دهند تاثیر هوشمند سازی بر قیمت خانه دیگر مشخص شده است. بیشتر خریداران، امنیت خانه را مهم تر از هر چیز دیگری می دانند. اگرچه یک لایه رنگ جدید یا پارکت کردن کف خانه باعث بهتر شدن ظاهر خانه می شود اما تاثیر چندانی در افزایش قیمت ساختمان ندارند. در عوض، هوشمند سازی هم ظاهری مدرن به خانه می دهد و هم به دلیل مزایای بسیارش باعث افزایش ارزش پولی خانه می شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">برای هوشمند سازی خانه بر روی کدام تجهیزات سرمایه گذاری کنیم؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای آنکه هوشمند سازی موفقی داشته باشید، ابتدا باید بدانید که تکنولوژی یک سرمایه گذاری بلند مدت است. شاید یک گجت هوشمند ارزان قیمت برای مدت کوتاهی به شما و خانواده سرویس دهد اما تجهیزات باکیفیت تر (که معمولا قیمت بیشتری دارند) یک عمر برای شما کار می کنند. بنابراین، پیمانکاران و صاحبخانه ها باید تعادلی را میان قیمت و کیفیت </span><a href="https://www.ovio.ir/shop/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">محصولات هوشمند</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> سازی رعایت نمایند</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تعیین کنید که از </span><a href="https://www.ovio.ir/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خانه هوشمند</span></a><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خود چه می خواهید. بعضی افراد از خانه هوشمند توقع دارند ک سبک زندگی آن ها را راحت تر کند، بعضی دیگر می خواهند که تعداد کمی از کارها مثل خاموش / روشن شدن لامپ ها به صورت خودکار انجام شود. تعیین هدف در ابتدا به شما کمک می کند که بدانید هوشمند سازی خانه را از کجا شروع کنید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در آخر، تصمیم بگیرید که آیا هوشمند سازی را به طور کامل انجام دهید یا فعلا با گجت های ساده ای استارت آن را بزنید. اگر نمی دانید که هوشمند سازی تا چه اندازه برای خانه و هدف شما مناسب است، می توانید از یک شرکت هوشمند سازی باتجربه کمک بگیرید. ما چهار گجت زیر را برای شروع به شما پیشنهاد می کنیم</span><span dir="ltr">:</span></p><ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ترموستات هوشمند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سیستم روشنایی هوشمند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سیستم امنیتی هوشمند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.ovio.ir/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پرده هوشمند</span></a><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></li> </ul><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">با هوشمند سازی خانه و گجت های هوشمند می توانید تمامی تجهیزات متصل به اینترنت اشیا</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">را حتی از راه دور کنترل و نظارت کنید. در این خانه، شما می توانید آب و هوا، روشنایی، قفل بودن درب ها، ایمنی و سایر کارها را تنها از طریق یک وسیله ی ساده مثل تبلت یا گوشی هوشمند خود تنظیم و کنترل نمایید</span><span dir="ltr">.</span></p><h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">چرا خانه های هوشمند از خانه های معمولی گران قیمت تر هستند؟</span><span dir="ltr"></span></h2><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خانه های هوشمند مزایای شگفت انگیزی دارند و هر یک از گجت های آن آپشنی را به خانه اضافه کرده و آن را به گونه ای لوکس می کنند. به همین دلیل، این خانه ها، از خانه های معمولی گران قیمت تر هستند و تاثیر هوشمند سازی بر قیمت خانه بصورت مستقیم شده است. برخی از این آپشن ها و مزایا را در زیر می خوانید</span><span dir="ltr">.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p><h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">خانه های هوشمند امن ترند</span><span dir="ltr"></span></h3><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خانه باید جایی باشد که ساکنین در آن احساس امنیت داشته باشند و </span><a href="https://www.ovio.ir/1710/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سیستم امنیتی هوشمند</span></a><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این احساس را فراهم می کند. در واقع، </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۶۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> درصد از کسانی که قصد خرید خانه دارند، امنیت خانه را قبل از هر چیز دیگری لحاظ می کنند</span><span dir="ltr">.</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

تاثیر هوشمند سازی بر قیمت خانه <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مشاورین املاک می دانند که خریداران به فاکتورهایی غیر از قیمت نیز اهمیت می دهند تاثیر هوشمند سازی بر قیمت خانه دیگر مشخص شده است. بیشتر خریداران، امنیت خانه را مهم تر از هر چیز دیگری می دانند. اگرچه یک لایه رنگ جدید یا پارکت کردن کف خانه باعث بهتر شدن ظاهر خانه می شود اما تاثیر چندانی در افزایش قیمت ساختمان ندارند. در عوض، هوشمند سازی هم ظاهری مدرن به خانه می دهد و هم به دلیل مزایای بسیارش باعث افزایش ارزش پولی خانه می شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">برای هوشمند سازی خانه بر روی کدام تجهیزات سرمایه گذاری کنیم؟</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای آنکه هوشمند سازی موفقی داشته باشید، ابتدا باید بدانید که تکنولوژی یک سرمایه گذاری بلند مدت است. شاید یک گجت هوشمند ارزان قیمت برای مدت کوتاهی به شما و خانواده سرویس دهد اما تجهیزات باکیفیت تر (که معمولا قیمت بیشتری دارند) یک عمر برای شما کار می کنند. بنابراین، پیمانکاران و صاحبخانه ها باید تعادلی را میان قیمت و کیفیت </span><a href="https://www.ovio.ir/shop/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">محصولات هوشمند</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> سازی رعایت نمایند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تعیین کنید که از </span><a href="https://www.ovio.ir/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خانه هوشمند</span></a><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خود چه می خواهید. بعضی افراد از خانه هوشمند توقع دارند ک سبک زندگی آن ها را راحت تر کند، بعضی دیگر می خواهند که تعداد کمی از کارها مثل خاموش / روشن شدن لامپ ها به صورت خودکار انجام شود. تعیین هدف در ابتدا به شما کمک می کند که بدانید هوشمند سازی خانه را از کجا شروع کنید</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در آخر، تصمیم بگیرید که آیا هوشمند سازی را به طور کامل انجام دهید یا فعلا با گجت های ساده ای استارت آن را بزنید. اگر نمی دانید که هوشمند سازی تا چه اندازه برای خانه و هدف شما مناسب است، می توانید از یک شرکت هوشمند سازی باتجربه کمک بگیرید. ما چهار گجت زیر را برای شروع به شما پیشنهاد می کنیم</span><span dir="ltr">:</span></p> <ul style="margin-top: 0in;" type="disc"> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ترموستات هوشمند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سیستم روشنایی هوشمند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سیستم امنیتی هوشمند</span><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.ovio.ir/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">پرده هوشمند</span></a><span dir="ltr"></span></li> <li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></li> </ul> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">با هوشمند سازی خانه و گجت های هوشمند می توانید تمامی تجهیزات متصل به اینترنت اشیا</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">را حتی از راه دور کنترل و نظارت کنید. در این خانه، شما می توانید آب و هوا، روشنایی، قفل بودن درب ها، ایمنی و سایر کارها را تنها از طریق یک وسیله ی ساده مثل تبلت یا گوشی هوشمند خود تنظیم و کنترل نمایید</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">چرا خانه های هوشمند از خانه های معمولی گران قیمت تر هستند؟</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خانه های هوشمند مزایای شگفت انگیزی دارند و هر یک از گجت های آن آپشنی را به خانه اضافه کرده و آن را به گونه ای لوکس می کنند. به همین دلیل، این خانه ها، از خانه های معمولی گران قیمت تر هستند و تاثیر هوشمند سازی بر قیمت خانه بصورت مستقیم شده است. برخی از این آپشن ها و مزایا را در زیر می خوانید</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <h3 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">خانه های هوشمند امن ترند</span><span dir="ltr"></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خانه باید جایی باشد که ساکنین در آن احساس امنیت داشته باشند و </span><a href="https://www.ovio.ir/1710/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سیستم امنیتی هوشمند</span></a><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">این احساس را فراهم می کند. در واقع، </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">۶۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> درصد از کسانی که قصد خرید خانه دارند، امنیت خانه را قبل از هر چیز دیگری لحاظ می کنند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

عمل انحراف بینی <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">وقتی که حرف از </span><a href="https://www.drtaherian.com/2462/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جراحی بینی</span></a><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">می شود، تقریبا همه ی تصورات به سمت </span><a href="https://www.drtaherian.com/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عمل زیبایی بینی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> می رود. اما جراحی بینی کاربردهایی فراتر از زیبایی دارد و برای بهبود عملکرد بینی هم به کار می رود. البته که وظیفه ی اصلی بینی، تنفس است و تعهدی راجع به زیبایی صورت بر عهده ندارد و جراح بینی هم این نکته را می داند. در بعضی مواقع بیماران مشکلی با ظاهر بینی خود ندارند و خواستار </span><a href="https://www.drtaherian.com/389/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-2/"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عمل انحراف بینی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> بدون عمل زیبایی هستند در این مقاله برای اینگونه بیماران توضیحات بیشتری ارائه می دهیم</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">انحراف بینی چیست؟</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">انحراف تیغه بینی یا به تعبیر عام، انحراف بینی اختلالی است که بر اثر جابجایی دیواره ی نازک بین دو سوراخ بینی به وجود می آید. به این دیواره ی غضروفی، تیغه بینی یا سپتوم</span><span dir="ltr"> (septum) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">گفته می شود که حفره ی بینی را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">زمانی که تیغه بینی بیش از اندازه به یک سمت مایل و کج شود، یکی از سوراخ های بینی، بزرگتر از دیگری می گردد. بسته به شدت این انحراف، امکان رخداد گرفتگی بینی، کاهش جریان هوا و مشکلات تنفسی</span><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">وجود دارد. سپتوم منحرف شده ی بینی همچنین ممکن است اختلال در تخلیه بینی و در نتیجه، افزایش میزان عفونت و آبریزش در پشت بینی را به دنبال داشته باشد</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ژنتیک و وراثت می تواند دلیل انحراف بینی باشد. و یا امکان دارد بینی شخص در دوره ی جنینی یا در طول پروسه ی زایمان بر اثر ضربه و جراحت انحراف پیدا کند که احتمال این موارد خیلی ضعیف است اما احتمال ضربه به بینی در دوره ی بزرگسالی بسیار بالا و متداول است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">جراحی تنها راه درمان انحراف بینی است</span></strong><strong><span dir="ltr">.</span></strong><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برای این منظور، جراحی </span><a href="https://www.drtaherian.com/3006/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/" target="_blank"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سپتوپلاستی</span></a><span dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">به کار گرفته می شود. اما بیشتر بیماران، عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی) را نیز توامان با عمل انحراف بینی (سپتوپلاستی) انجام می دهند که به این عمل سپتورینوپلاستی گفته می شود</span><span dir="ltr">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman", serif;">جراحی سپتوپلاستی</span><span dir="ltr"></span></h2> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سپتوپلاستی ( عمل انحراف بینی بدون عمل زیبایی ) نوعی از عمل بینی است که به طور ویژه بر روی انحراف بینی کار کرده و از این طریق، تنفس را بهبود می بخشد. اگرچه انحراف جزئی بینی امری رایج است اما برخی افراد از گرفتگی  یک طرف بینی خود رنج می برند و نمی توانند آنگونه که باید نفس بکشند. سپتوپلاستی می تواند تیغه منحرف شده ی بینی را صاف و راه جریان هوا را برای تنفس راحت تر باز کند. سپتوپلاستی تغییری را در ظاهر بینی ایجاد نمی کند و هدف آن فقط بهبود عملکرد بینی است</span><span dir="ltr">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>